Selecteer een pagina

Bewegen naar (vrijwilligers)werk

Burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar met ruim voldoende mogelijkheden. Dat is de doelgroep waar wij ons op richten met dit programma. In Ridderkerk woont een grote groep mensen met een (bijstands)uitkering. Een deel van deze groep is langdurig werkloos, maar beschikt over (re-integratie)mogelijkheden en talenten welke niet of onvoldoende benut zijn geweest. Soms liggen er ook (hulp)vragen met betrekking tot een gezonde leefstijl, structuur en/of actief bewegen. Met het programma ‘Bewegen naar (vrijwilligers)werk’ wordt in alle vragen voorzien. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen:

Bewegen

Door het letterlijk in beweging brengen van deelnemers, wordt er gewerkt aan een gezondere leefstijl, verbeterde fitheid, zelfvertrouwen en individuele competenties. Daarmee verbeteren gezondheid en de kans op (sociale) participatie. Het programma is groepsgewijs en praktisch van aard. Bewegen vindt wekelijks plaats onder begeleiding van een professional.

Talentontwikkeling

Begeleiding op het gebied van talentontwikkeling, coaching, sociale vaardigheden en (zelfstandige) bemiddeling. Zelfredzaamheid, enthousiasme en zelfvertrouwen worden verhoogd door in te zetten op persoonlijke ontwikkeling.

Vrijwilligerswerk

De deelnemers vervullen onbetaalde werkzaamheden naar vermogen bij lokale maatschappelijke partners.

Uiteindelijk leveren de deelnemers een prestatie voor de uitkering die zij ontvangen, zijn zij in staat om beter deel te nemen aan de samenleving en waar mogelijk vergroten of leveren zij (opnieuw) een bijdrage aan de arbeidzame samenleving: betaald of als vrijwilliger.

Bewegen naar (vrijwilligers)werk is een samenwerking tussen de gemeente Ridderkerk, Sport en Welzijn en lokale partners. Neem voor meer informatie over het programma contact op met Jacqueline Revier via Jacqueline.Revier@senw-ri.nl of Jesper Lagendijk via Jesper.Lagendijk@senw-ri.nl of bel ons op 0180 – 49 11 35.