Selecteer een pagina

Verhuur

Disclaimer

Inhoud

Sport en Welzijn spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij er naar dat alle informatie op deze website correct, compleet en actueel is. Sport en Welzijn behoudt zich het recht voor om de inhoud op deze website op ieder moment zonder aankondiging te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Sport en Welzijn is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet. Voorbeelden hiervan zijn storingen, onderbrekingen, fouten, of vertraging in het verstrekken van informatie via internet door Sport en Welzijn of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie. Sport en Welzijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Fouten of onvolledige informatie

Heb je een fout ontdekt of ontbreekt er naar jouw idee informatie? Wij stellen iedere reactie op prijs en doen ons best deze website hiermee te verbeteren. Je kunt reageren via info@sportenwelzijn.nl.

Privacy

Informatie die wij verkrijgen uit bezoekgegevens van onze website wordt alleen gebruikt ter verbetering van de site en voor bezoekstatistieken. Persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van vragen of suggesties. Na afhandeling hiervan worden persoonsgegevens vernietigd.

Auteursrecht

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan. Sport en Welzijn behoudt zich het auteursrecht voor van haar berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wil je hiervan gebruik maken, stuur dan een mail naar info@sportenwelzijn.nl. Het Nederlands recht is van toepassing.