Selecteer een pagina

Mens en Welzijn

Mens en Welzijn

Alles op het gebied van Mens en Welzijn

In de gemeente Ridderkerk is Sport en Welzijn een van de partijen die zich bezighoudt met het welzijnsbeleid. Sport en Welzijn is actief op zeer uiteenlopende maatschappelijke gebieden zoals het sociaal-cultureel werk, buurtbemiddeling en het jongerenwerk. Sport en Welzijn voert het welzijnsbeleid uit door te zorgen voor de verbinding tussen burgers, organisaties en gemeente. Daarnaast versterkt zij de aanwezige sociale netwerken in de wijk en draagt zij zorg voor een goede toegankelijkheid en ontmoeting in de wijkvoorzieningencentra.

Door goed te luisteren naar de vragen van de burgers zorgt Sport en Welzijn voor een goede informatievoorziening en advisering. Daarbij zijn de medewerkers steeds op zoek naar de verheldering van vragen, dat doen zij samen met andere partners in de wijk of zij verwijzen door naar andere partijen waar dat wenselijk of noodzakelijk is.

Doordat Sport en Welzijn in Ridderkerk diverse accommodaties beheert en exploiteert is zij in staat om dichtbij en in de buurt zorg te dragen voor een prettige accommodatie en het bieden van aanbod dat aansluit bij de wijk. Daarbij houdt Sport en Welzijn rekening met de eigenheid van elke wijk. Via het vrijwilligerssteunpunt Connect2Act en de opbouwwerkers in de wijken is Sport en Welzijn nog beter in staat om naast de formele netwerken ook een informeel netwerk op te bouwen en te onderhouden.

De missie van Sport en Welzijn is ‘Iedereen kan meedoen!’ Deze missie staat ook binnen Mens en Welzijn centraal en blijkt uit de actieve betrokkenheid in wijken en buurten. Sport en Welzijn richt zich op het verbeteren van de leefomgeving en de onderlinge contacten tussen buurtbewoners.