Selecteer een pagina

Mens en Welzijn

Buurtbemiddeling in Nederland

Buurtbemiddeling is een methode om mensen te helpen zelfstandig burenruzies op te lossen. Het blijkt een effectieve aanpak te zijn. Meer dan 90% van alle betrokkenen, zowel deelnemers als bemiddelaars, is hierover tevreden tot zeer tevreden. Ongeveer 65% van de gevallen is opgelost door gesprekken onder leiding van een onafhankelijke buurtbemiddelaar.

Inmiddels bieden 160 gemeenten in Nederland buurtbemiddeling aan, meestal gefinancierd door gemeenten en woningcorporaties. “Voor de leefbaarheid en veiligheid in buurten is deze bijdrage onmisbaar. Daarnaast is buurtbemiddeling kostenbesparend omdat het de duurdere gang naar de politie en rechter voorkomt”, zegt Frannie Herder van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Gegevens

In totaal leverden 97 projecten buurtbemiddeling gegevens over het jaar 2009 aan bij het CCV. Gemiddeld werden er in een gemeente met 76.000 inwoners 95 zaken aangemeld. Hiervan bleek 83% geschikt voor buurtbemiddeling en 17% niet. Zeven procent van de zaken werd doorverwezen naar andere hulpverleningsinstanties en zes procent was op 31 december 2009 nog in behandeling.

Aard van de klachten

De helft van de klachten gaat over geluidsoverlast: van directe buren, kinderen, rondhangende jongeren en huisdieren. Op een goede tweede plaats staan pesterijen; zo’n tien procent van de aangemelde zaken. Tuin- en grondgeschillen zijn goed voor zo’n acht procent van de aanmeldingen.

Verwijzers

Politie en woningbouwcorporaties zijn de grootste verwijzers naar buurtbemiddeling. Zij brengen ieder ongeveer een derde van de aanmeldingen aan. Daarnaast melden steeds meer mensen zich zelfstandig aan bij buurtbemiddeling of komen ze daar terecht via de gemeente, welzijnsorganisaties of maatschappelijke dienstverlening. Frannie Herder: “Dat betekent dat projecten buurtbemiddeling er steeds beter in slagen de bekendheid van buurtbemiddeling bij inwoners te vergroten.”

Vrijwilligers

In de 97 projecten zijn in totaal 1.720 vrijwilligers (gemiddeld achttien vrijwilligers per project) actief als buurtbemiddelaars. Deze mensen zetten zich actief en kosteloos in voor hun eigen buurt door bemiddelingsgesprekken te leiden. Zo dragen zij bij aan een leefbare en veilige buurt.

Methode

Buurtbemiddeling is een methode waarbij getrainde vrijwilligers buren helpen hun conflicten op te lossen. Als buren er onderling niet meer uitkomen, kan buurtbemiddeling helpen. Bemiddelaars zijn neutraal en geven geen oordeel over de ontstane situatie. Zij begeleiden buren bij het oplossen van hun conflict. Daarbij dragen de betrokken buren zelf oplossingen aan voor hun conflict.