Selecteer een pagina

Mens en Welzijn

Ambulant jongerenwerk

Jongerenwerkers zijn niet alleen in de soos te vinden, maar ook in jouw buurt of straat. Tijdens de rondes in de wijk verzamelt de jongerenwerker informatie en peilt waar behoefte aan is, hij of zij kent de jongeren en weet wat ze doen in hun vrije tijd. Door het contact en de vertrouwensband met de jongeren kan de jongerenwerker adviseren en doorverwijzen naar hulpverlening, arbeidstrajecten, scholen of andere instanties en activiteiten. Ook organiseert de jongerenwerker (straat)activiteiten die een positieve impuls geven aan de leefbaarheid.

De jongerenwerker is erop gericht op te komen voor de belangen van jongeren, maar doet dit ook voor de buurt in het algemeen. Hij of zij reageert op signalen die kunnen komen van de politie, gemeente, wijkoverleg, woningbouwcorporaties, bewonerscommissies, buurtpreventie, bewoners etc. en levert zo een bijdrage aan de veiligheid in de wijk en op straat.