Selecteer een pagina

Mens en Welzijn

Coaching Point

Ben je tussen de 12 en 27 jaar en heb je een lastige vraag of een probleem over bijvoorbeeld school, woonruimte, problemen thuis, zwangerschap of schulden? Blijf er niet mee rondlopen, je kunt ook (online) terecht bij het jongerenwerk voor allerlei dingen. Iedere vraag is anders en afhankelijk van de vraag wordt er een coachingtraject opgesteld. Waar kunnen we jou mee helpen?

Vanaf januari 2016 zijn de jongerenwerkers van Sport en Welzijn dagelijks aanwezig in het jongerencentrum De Loods en biedt het team vanuit deze jongerenaccommodatie ondersteuning, advies, coaching en informatie aan jongeren.

Coachingtraject

Door het regelmatige contact met jongeren krijgt de jongerencoach zicht op de leefsituatie en biedt deze individueel of in groepsverband ondersteuning. Inzet vindt voornamelijk plaats door gesprekken en coaching op acties die de jongere gaat ondernemen. De coaching beperkt zich tot praktische ondersteuning. Als de jongerencoach inschat dat er meer ondersteuning nodig is, vindt toeleiding naar andere instanties plaats.

Bovendien leest de jongerencoach de jongeren niet de les en wordt gedrag niet veroordeeld. Daarnaast is de jongerencoach nuchter, heeft hij of zij kennis van de huidige jeugd en al haar uitdagingen, kansen en beperkingen. De communicatie van de jongerencoach is gericht op het behalen van de doelen van de jongeren. Het geluk en levensgemak van de jongeren staat hierbij voorop.

Wat doet de jongerenwerker?

  • Bemiddelen bij problemen met instellingen – als je er niet uitkomt met je school, je baas, een instantie of organisatie kan jongerenwerk voor je bemiddelen.
  • Advies over acties en opzetten projecten – als je advies kunt gebruiken bij het opzetten van een actie of een (voorlichtings)project ben je bij het coaching point aan het goede adres.
  • Steunpunt voor ouders en familie –  ben je ouder, verzorger of familie en op zoek naar hulp voor een jongere? Ook jij kunt gebruik maken van de diensten van het jongereninformatiepunt. De hulpverleners geven advies en verwijzen door naar de juiste instelling.
  • Advies – soms heb je advies nodig bij een keuze. Een jongerenwerker kan de voor- en nadelen van een keuze samen met jou op een rijtje zetten en je alles vertellen over de verschillende wet- en regelgeving waar je mee in aanraking kunt komen.
  • Belangenbehartiging – de jongerenwerker probeert zoveel mogelijk op te komen voor de belangen van jongeren. Zij zijn er dus voor jou, want jouw belang staat voorop!
  • Doorverwijzing –  soms heb je meer of andere hulp nodig dan het jongereninformatiepunt je kan bieden. De jongerenwerkers kunnen je doorverwijzen naar een andere instelling of met je meegaan, als jij dat wilt.
  • Ondersteuning – hierbij kan je denken aan het helpen invullen van formulieren, bijvoorbeeld een P-biljet voor belastingteruggave.
  • Voorlichting – Het jongerenwerk geeft over diverse onderwerpen voorlichting aan groepen.

Meer informatie

Meer informatie over het jongerenwerk van SenW is te vinden onder het kopje Mens en Welzijn. Klik hier voor meer informatie over de tiener- en jongerensozen.

Jongerenwerkers Tom en Tina (Jongerenwerk in De Loods)