Selecteer een pagina

Mens en Welzijn

Meidenwerk

Sport en Welzijn organiseert diverse activiteiten in de wijken van Ridderkerk voor verschillende doelgroepen. Het jongerenwerk van SenW richt zich op de jeugd in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar. Jongeren kunnen elkaar ontmoeten in de verschillende sozen in Ridderkerk.

Uit de deelnemersregistraties is gebleken dat meiden in deze leeftijdsgroep via het huidig aanbod van jongerenwerk niet of nauwelijks bereikt worden. Maar liefst 80% van de tiener- en jongerensoosbezoekers zijn namelijk jongens. Daarnaast mogen meiden van allochtone afkomst niet deelnemen op basis van religieuze gronden en het feit dat er meer mannelijke dan vrouwelijke jongerenwerkers man zijn (landelijk gezien), heeft een hierdoor invloed op de deelname van meiden.
Aangezien de missie van SenW is ‘Iedereen kan meedoen!’ hebben de vrouwelijke jongerenwerkers vorig jaar februari als pilot een speciale Girlsday georganiseerd. Dit initiatief werd positief ontvangen door de meiden en velen deden mee. Tijdens deze dag waren er diverse activiteiten en werden de deelneemsters gevraagd een enquête in te vullen. Doel van deze enquête was om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften bij deze doelgroep. Hieruit is gebleken dat er behoefte is aan meidenwerk naast het reguliere jongerenwerk.

Om ervoor te zorgen dat meiden net zoveel gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die het algemeen jongerenwerk biedt (namelijk een zinvolle vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling, preventie en hulp bij problemen) heeft SenW besloten om actief met meidenwerk binnen het jongerenwerk aan de slag te gaan. De doelstelling is om meiden tussen 11 – 23 jaar te bereiken met eigen activiteiten.

In maart wordt gestart met de openstelling van een meidensoos in Soos ’t Hooftkwartier (P.C. Hooftstraat 4). De meidensoos wordt in twee groepen verdeeld zoals dat ook gebeurd in het reguliere jongerenwerk. Meiden in de leeftijd van 11 t/m 14 jaar (tieners) zijn elke dinsdag welkom van 15.30 tot 17.30 uur. Meiden van 14+ zijn elke dinsdag welkom van 18.30 tot 21.00 uur. Daarnaast zullen er workshops en themabijeenkomsten georganiseerd worden speciaal voor de meiden.

Lees hier meer over de meidensoos

Voor meer informatie en/of vragen rondom het meidenwerk kun je contact opnemen met Tina van Bennekom via 06 – 40 30 95 84 of per e-mailc.vanbennekom@sportenwelzijn.nl.