Selecteer een pagina

Mens en Welzijn

BEKE-methodiek

Alle regiokorpsen van politie en diverse gemeenten in Nederland maken gebruik van de zogenoemde short-listmethodiek of groepsaanpak voor problematische jongeren. Deze methode staat beschreven in het rapport ‘Jeugdgroepen in beeld’. Hierbij wordt gebruik gemaakt wordt van de ‘shortlist groepscriminaliteit’ om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen en onder te verdelen in drie categorie├źn, te weten: hinderlijke, overlast gevende of criminele jeugdgroepen.

Op basis van deze informatie wordt er per groep een aanpak geformuleerd en uitgevoerd die bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  • Groepsgerichte aanpak
  • Domeingerichte of situatiegerichte aanpak
  • Persoonsgerichte aanpak

Bij de gekozen aanpak zijn altijd de gemeente, regiopolitie, het Openbaar Ministerie en organisaties voor jeugd- en jongerenwerk betrokken. Afhankelijk van bestaande overlegvormen of de aard van de problemen kunnen hier ook andere organisaties aan gekoppeld worden. Denk bijvoorbeeld aan: de leerplichtambtenaar, Bureau Halt, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en onderwijsinstellingen.