Selecteer een pagina

Mens en Welzijn

Wijkaccommodaties

In de wijken Bolnes, Slikkerveer en Drievliet/’t Zand zijn wijkcentra gevestigd: respectievelijk WVC Bolnes, WVC Slikkerveer en De Fuik. Sport en Welzijn beheert deze accommodaties en in de meeste centra zijn vrijwilligersorganisaties actief. Deze vrijwilligersorganisaties bestaan uit wijkbewoners. Zij zorgen ervoor dat er in elk centrum een gevarieerd activiteitenaanbod is voor de bewoners van de wijk: van bingoavonden tot cursussen en koffieochtenden. De activiteiten worden begeleid door vrijwilligers of vakkrachten. In Slikkerveer is dit Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer en in Drievliet/’t Zand Wijkvereniging Drievliet/’t Zand.

Pilot Sociaal Beheer

Vanaf september 2015 loopt er een Pilot Sociaal Beheer in WVC Slikkerveer. Dit is een gezamenlijk project van Sport en Welzijn en de Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer (SWS). De SWS neemt het avond en weekendbeheer voor haar rekening, louter door inzet van vrijwilligers. Overdag blijft het beheer bij Sport en Welzijn, die ook verantwoordelijk blijft voor het technisch beheer, onderhoud en schoonmaak.

Verhuurfaciliteiten

Sport en Welzijn verhuurt zaalruimte aan alle groepen en instellingen die activiteiten organiseren die een bijdrage leveren om de samenleving in Ridderkerk te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan cursussen, kaarten, zingen, soosactiviteiten, hobby- en sportactiviteiten, vergaderingen van huiseigenaren, belangengroepen, spreekuren en dagopvang. Sport en Welzijn verhuurt ook ruimtes voor éénmalige activiteiten, bijvoorbeeld aan de bewoners van een straat of aan een groep burgers met dezelfde interesses. Kijk hier voor de mogelijkheden en tarieven.

Voor de verhuur in de avonduren en het weekend in het WVC Slikkerveer neemt men contact op met Stichting Wijkactiviteiten Slikkerveer via 06 – 409 882 61 of info@sws-slikkerveer.nl .