Selecteer een pagina

Sport en Bewegen

Brede School Ridderkerk

De Brede School is een netwerk in de wijk voor kinderen, tieners en jongeren. Het biedt activiteiten aan op het gebied van sport en bewegen, kunst en cultuur. De activiteiten worden afgestemd op vragen vanuit het onderwijs, de wijk en de jeugd zelf. De Brede School is het hart in de wijk waar het kind centraal staat.

Missie

De Brede School is ontwikkeld om te zorgen dat kinderen, tieners en jongeren van 0 tot 23 jaar kennismaken met sport en bewegen, kunst, cultuur en andere activiteiten. Ook helpt de Brede School de Ridderkerkse jeugd bij het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Meer samenwerking en een verbetering van het welzijn van de wijkbewoners wordt hierbij nagestreefd.

Uitgangspunten

  • De activiteiten van de Brede School zijn bestemd en toegankelijk voor alle kinderen, tieners en jongeren uit de wijk;
  • De aangeboden activiteiten zijn op het gebied van: sport en bewegen, kunst, cultuur, gezondheid of welzijn;
  • De activiteiten worden gegeven door bevoegde docenten of door goed opgeleide vrijwilligers;
  • De activiteiten dienen zo veel mogelijk de integratie van de verschillende partijen in de wijk te bevorderen;
  • De activiteiten dienen als kennismaking, verdieping, talentontwikkeling of als vermaak en ontspanning.

Wil je meer informatie of je aanmelden voor de Brede School? Kijk dan op de website www.bredeschoolridderkerk.nl of stuur een mailt naar één van onderstaande combinatiefunctionarissen.

Brede School Bolnes – Jerry Tieleman jerry.tieleman@senw-ri.nl
Brede School Slikkerveer – Steffanie Helmink steffanie.helmink@senw-ri.nl
Brede School Drievliet / ’t Zand – Edward de Groot edward.degroot@senw-ri.nl
Brede School Centrum / West – Max de Vette max.devette@senw-ri.nl
Brede School Rijsoord – Melvin Wind melvin.wind@senw-ri.nl
Brede School Oost – Terry Wisse terry.wisse@senw-ri.nl