Selecteer een pagina

Sport en Bewegen

Buurt en Sport

Sport en Welzijn wil met Buurt en Sport de deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten in buurten en wijken stimuleren en bevorderen. Buurt en Sport combineert buurtwerk en buurtsport waardoor sportstimulering een directe link krijgt met verschillende partijen als opbouwwerk, jongerenwerk, welzijnswerk, onderwijs, politie etc. Buurt en Sport wil kinderen, tieners en jongeren aan het sporten en bewegen krijgen. Vooral als zij geen lid zijn van een georganiseerde sport is het belangrijk om hen enthousiast te krijgen voor sport- en bewegingsactiviteiten. Buurt en Sport stimuleert de jeugd en brengt hen in contact met sportverenigingen of andere sportaanbieders waar zij zich bij aan kunnen sluiten. Via Buurt en Sport krijgen kinderen, tieners en jongeren ruimschoots de gelegenheid om in hun eigen leefomgeving lekker sportief bezig te zijn. Niet op straat, maar op een aantrekkelijke en veilige plaats waar de Ridderkerkse jeugd graag naar toe komt om elkaar te ontmoeten en om er samen te sporten en te bewegen. Buurt en Sport is met name geschikt voor het opvangen van ‘sportkansarmen’ (kinderen met overgewicht, kinderen met bewegingsachterstand, met mentale beperkingen of gebrekkige sociale vaardigheden) die op straat anders uitgesloten worden van deelname.

Samenwerking

Buurt en Sport werkt samen met sportverenigingen en sportaanbieders, scholen en andere instellingen om zo gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen voor het sporten en bewegen op buurtniveau. Buurtbewoners en organisaties kunnen meedoen en meedenken, zijn betrokken en krijgen verantwoordelijkheid waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën en initiatieven. Sport en bewegen is belangrijk vanwege het positieve effect op lichaam en geest. Daarnaast heeft gezamenlijk sporten en bewegen een gunstige invloed op sociaal gebied. Buurt en Sport brengt buurtbewoners van verschillende generaties en met een gevarieerde culturele achtergrond samen. Door met elkaar actief bezig te zijn en een fijne sportbeleving te ervaren, worden onderlinge relaties verbeterd. Niet alleen voor de individuele deelnemers is dit positief, het verhoogt ook het plezier en de leefbaarheid in de buurt.