Selecteer een pagina

Sport en Bewegen

SamenActief voor mensen met geheugenproblemen en Parkinson

Het aantal ouderen met (lichte) geheugenproblemen en Parkinson neemt landelijk en in Ridderkerk snel toe. De problematiek van de ziekte is omvangrijk en treft niet alleen de persoon die de ziekte heeft. Ook naasten dienen ondersteund te worden. Sport en Welzijn (SenW) biedt daarom het laagdrempelige arrangement ‘SamenActief’ voor deze doelgroep met als doel om mensen met lichte geheugenproblemen weerbaarder, zelfverzekerder en actiever te maken en dit zo lang als mogelijk te blijven vasthouden.

Programma

Op dinsdag komen de deelnemers bij elkaar in Wijkvoorzieningencentrum Slikkerveer (Reijerweg 62). Men start met een kop koffie, een praatje en/of een spelletje. Aansluitend is er in de aparte zaal een beweegactiviteit met een gediplomeerde docent en na afloop wordt er gezamenlijk geluncht. De dag duurt van 10.30 tot 13.00 uur.

Voor wie is dit arrangement?

Dit dagarrangement biedt structuur en stimuleert het leggen van sociale contacten voor mensen met een lichte vorm van dementie (niet voor mensen met een WMO/WLZ indicatie). Daarnaast biedt het arrangement respijtzorg voor mantelzorgers in de vorm van tijd voor zichzelf. Ook is er voor de mantelzorgers gelegenheid om ruggespraak te houden met of advies te krijgen van een professional. Verder worden er informatieve bijeenkomsten georganiseerd over verschillende onderwerpen: ziektebeeld, welke zorg is nodig/mogelijk enz.

Spreekuur

Ook wordt er regelmatig een spreekuur gehouden. Daar kunnen mantelzorgers, maar
ook overige wijkbewoners, hun vragen bespreken met betrekking tot mantelzorg. Afspraken over afstemming en overleg worden tussen de casemanager en de contactpersonen van SenW gemaakt. Dit geldt ook voor andere professionals die met de deelnemers te maken hebben. Wenst een deelnemer begeleiding, dan zoekt SenW contact met de casemanagers Dementie in Ridderkerk.

Zeer waarschijnlijk start het programma medio oktober. Deelnemers hebben de mogelijkheid één gratis dag te volgen. Daarna zijn de kosten voor deelname €5,00 per persoon, inclusief koffie/thee en lunch. Betaling op locatie is mogelijk.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Mineke Boon (mantelzorgconsulent) of Jesper Lagendijk (trajectbegeleider sociaal maatschappelijk domein) via 0180 – 432 350 of per e-mail via mineke.boon@karaatmantelzorg.nl of jesper.lagendijk@senw-ri.nl.

beeld-samenactief