Selecteer een pagina

Sport en Bewegen

School en Sport

Veel kinderen, tieners en jongeren vinden sport en bewegen leuk. Het is goed voor de gezondheid, werkt tegen overgewicht en is onmisbaar voor de sociale, mentale en lichamelijke ontwikkeling van de jeugd. Daarnaast is sporten gunstig voor het verbeteren van schoolprestaties en vermindering van schooluitval.

Het is van belang dat kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met sport. Uit onderzoek blijkt namelijk dat sportende kinderen, tieners en jongeren 3,5 keer zoveel kans hebben om ook op volwassen leeftijd actieve sporters te zijn. Vanwege al deze positieve invloeden heeft Sport en Welzijn de afgelopen jaren een actief beleid gevoerd om het sporten in Ridderkerk te stimuleren.

Via School en Sport kunnen alle kinderen, tieners en jongeren worden bereikt. Ook de jeugd die niet direct geïnteresseerd is in sport of om maatschappelijke dan wel financiële redenen niet kan sporten. Door sport en bewegen aan te bieden op en rond scholen kan worden voorkomen dat tieners bij de overstap naar het voortgezet onderwijs hun binding met sport verliezen.

School en Sport wordt in Ridderkerk uitgevoerd op meerdere basisscholen en in mindere mate op het voortgezet onderwijs. Het doel is om alle leerlingen kennis te laten maken met verschillende vormen van sport en bewegen. Dit wordt georganiseerd binnen of buiten het normale lesrooster op het schoolplein, in een gymnastieklokaal of op een buurtsportlocatie. Zo krijgt iedereen de kans en mogelijkheid om lekker te sporten, ongeacht ervaring of talent!

Combinatiefunctionaris

Het sport- en beweegprogramma wordt tijdens en na schooltijd vormgegeven door de combinatiefunctionaris uit de desbetreffende wijk. De combinatiefunctionaris stimuleert de leerlingen en geeft hen de kans om met diverse sporten kennis te maken, zowel competitieve als recreatieve, traditionele als nieuwe. Hij motiveert de leerlingen om een sport te beoefenen en leert hen welke fysieke activiteiten in het dagelijkse leven gebruikt kunnen worden. Dit leidt tot een gezonde en dynamische levenshouding.