Selecteer een pagina

Over SenW

Over SenW

Sport en Welzijn is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het gebied van sport, recreatie, cultuur, veiligheid en welzijn. Dit doen we zelfstandig en in opdracht van de gemeente. Het uitgangspunt hierbij is altijd: ‘Samen sterk met iedereen!’ Onze medewerkers gaan samen met de buurtbewoners actief aan de slag om veilige en open wijken te creëren. Wijken waar iedereen meedoet, respect voor elkaar heeft en waar het prettig is om met elkaar te wonen en te leven.

 

Wat doen wij?

  • Beschikbaar stellen van faciliteiten: zwembad, sporthallen, sportvelden, gymzalen, wijkcentra, jongerensozen en jongerencentrum.
  • Activeren van burgers van 0-100 jaar door ontmoeting te creëren en hun zelfredzaamheid te stimuleren.
  • Ondersteunen en begeleiden van de sport- en spelactiviteiten.
  • Advies, gevraagd en ongevraagd, uitbrengen aan de gemeente Ridderkerk over het sport- en spelvoorzieningenbeleid alsmede welzijnsbeleid en vrije tijd.
  • Ontwikkelen en realiseren van nieuwe activiteiten, grootschalige evenementen en projecten. Enkele voorbeelden: De Brede School Ridderkerk, Het Leerbedrijf, Summer en Winter Events, Ridderkerk Schaatst, Santa Run, Ridderkerk Beach, Ridderkerk Cross, de projecten ‘Bewegen naar vrijwilligerswerk’ en ‘Gezond en Fit’.
  • Samenwerken met scholen en buurtwerk om activiteiten aan te kunnen bieden voor de hele gemeente, maar ook voor de individuele bewoners van wijken en buurten.