Wie is Sport en Welzijn?

Sport en Welzijn is als maatschappelijk partner lokaal betrokken bij gemeenten, sportverenigingen, accommodaties, welzijn & zorg (wmo) en onderwijs. Uniek in onze aanpak is het leggen van verbindingen tussen deze beleidsterreinen. Onze specifieke kennis en aanpak zorgt voor het behalen van lokale beleidsdoelen.

Voor gemeenten

Sport en Welzijn is voor een gemeente de lokale samenwerkingspartner die balans brengt in sociaal maatschappelijke doelen en kostenbeheersing.

Voor het maatschappelijk middenveld

Sport en Welzijn ontzorgt of ondersteunt (sport-)verenigingen en draagt bij aan het behoud van het lokaal sociale (vrijwilligers) netwerk.

Sport en Welzijn als dienstverlener voor jouw organisatie!

In opdracht van gemeenten bouwt Sport en Welzijn inmiddels al 30 jaar mee aan de leefomgeving waarin iedereen ertoe doet. De opgedane ervaring met beheer en exploitaties van maatschappelijk vastgoed en het activeren van inwoners op het terrein van sport, bewegen, welzijn en cultuur zetten wij ook graag voor u in…