Sport en Welzijn voor gemeenten

Sport en Welzijn is voor gemeenten de lokale samenwerkingspartner die balans brengt in sociaal maatschappelijke doelen en kostenbeheersing. Met onze ervaring en kennis van gemeentelijke vraagstukken koppelen we betrokken medewerkers aan burgers. Zo werken we samen en dichtbij aan gemeentelijke beleidsdoelen.

Sport en Welzijn als uitvoerder 

Door te weten wat er lokaal speelt, waar de behoefte ligt en door gebruik te maken van kansen werken wij aan die doelen. Sinds 2010 zijn de beleidsterreinen sport en welzijn ondergebracht in lokale organisaties. Dit heeft geleid tot kostenreductie en versterking van de terreinen opgroeien en ontwikkelen, meedoen, leefbaarheid en (sociaal) beheer.

Sport en Welzijn als maatschappelijk makelaar 

Alleen gaan we sneller, samen komen we verder. Een gezonde balans creëren tussen maatschappelijke doelen en financiële verantwoordelijkheid is waar wij voor staan. We zijn op deze terreinen actief:

 • Opgroeien en ontwikkelen in een veilige omgeving om zo de basis te leggen voor aanwezige talenten en zelfstandig functioneren in het leven;
 • Meedoen en gezondheid met het accent op basisvaardigheden (zoals lezen en schrijven) en omkijken naar elkaar. Een beperking mag geen belemmering zijn om mee te doen;
 • Leefbaarheid verbinden van burgers en leefstijlen waarbinnen zij respectvol en veilig met elkaar omgaan;
 • Beheer samen bouwen aan een (buurt)netwerk en burgerkracht. Dichtbij de inwoner. Vastgoed, multifunctionaliteit en duurzaamheid zijn hierin de kernwoorden.

Programma’s

 • Social Fit Work
 • Social Fit Work
 • Social Fit School
 • Social Fit Health
 • Social Fit Flow
 • Leerafdeling in samenwerking met onderwijs (VO, MBO en HBO)
 • Samenwerkingsproject voorliggend veld, WMO partners en GGZ voor EPA doelgroep
 • Advies en begeleiding bij renovatie en nieuwbouw sportaccommodaties en gebruikersoverleg

SenW ontzorgt de gemeente

Beheer en onderhoud
Onze specifieke kennis kunnen inzetten voor de waarborging van kwaliteit in accommodatie onderhoud is iets waar we trots op zijn. Door onze jarenlange ervaring met zowel buiten(sport)- als binnen(sport) accommodaties kunnen wij het onderhoud hiervan uit handen nemen. We adviseren bij het tot stand komen van een planmatige en meerjarige onderhoudsplanning en voeren binnen de begroting het vastgestelde beleid uit. Hierin stimuleren we zelfwerkzaamheid en betrokkenheid van gebruikers.

Sociaal beheer en multifunctionaliteit 
Accommodaties breed beschikbaar en toegankelijk maken voor iedereen is onze kracht.

Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed dichtbij, veilig, schoon, laagdrempelig èn voor burgers toegankelijk houden is een uitdaging. Onze ervaring, kennis van cultuur en samenstelling van de wijk zorgt voor een evenwichtig gebruik van het maatschappelijk vastgoed. We stemmen het aanbod af met de gebruikers, zorgen voor kwalitatief onderhoud en professioneel beheer.

Het maatschappelijk vastgoed en beheer maakt breed gebruik van opleidingsmogelijkheden. Stages, re-integratie en toeleiding naar werk trajecten worden in samenwerking met de gemeente en onderwijs beschikbaar gesteld.

Programma’s

 • Buurthuis van de toekomst
 • Advisering en uitvoering (meerjaren-) onderhoudsprogramma’s
 • Keuringen sporthalcertificeringen