Sport en Welzijn voor maatschappelijk middenveld

Het sociaal netwerk binnen de lokale samenleving krijgt steeds meer taken toebedeeld. Toenemende regeldruk, complexe maatschappelijke vraagstukken en steeds minder vrijwilligers verhogen de druk op dit netwerk. Wij werken samen met verenigingen aan sociale inclusie.

Sport en Welzijn voor het sociale netwerk

Besturen, regeldruk en steeds meer zelf doen. Organiseren met steeds minder vrijwilligers. Het overgrote deel van verenigingen kent een vrijwilliger status. De veeleisende deelnemer vraagt in toenemende mate om professionaliteit. Denk aan werkgeverschap voor sporttrainers, contracten bij leveranciers, technisch beheer, aansprakelijkheid bij veiligheid en (financiële) contracten. Ook meerdere gebruikers binnen één accommodatie vraagt om goede afstemming.

Sport en Welzijn biedt de mogelijkheid om in overleg en gesprek te gaan. We gaan daarbij samen op zoek naar de beste oplossing. Daarbij kunnen we zowel ondersteunen, als ontzorgen. Flexibiliteit in de samenwerking, heldere afspraken en betrokkenheid dragen bij aan het essentieel behoud van het lokaal sociale (vrijwilligers) netwerk.