Selecteer een pagina

Over SenW

Ons personeelsbeleid

Medewerkers werken graag bij een moderne organisatie. Een organisatie die hen motiveert, blijvend inzetbaar en productief houdt en zich bevindt in een flexibele en dynamische branche. We voeren daarom een actief, leeftijdsbewust personeelsbeleid vanuit MVO met vier werkgebieden:

personeelsbeleid-organisatie

We houden rekening met de dynamiek van onze ontwikkelfases en de daaraan gekoppelde behoeften en mogelijkheden van werknemers vanuit ons motto ‘Samen sterk met iedereen’. Zo benutten we kennis en capaciteit van medewerkers optimaal en hebben we vitale medewerkers die met plezier naar hun werk gaan.

De medewerker

Wij gaan uit van een leven lang leren, waar competentiemanagement als een rode draad doorheen loopt. Investeringen in opleiding, het creëren van eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor talentontwikkeling spelen hierbij een belangrijke rol. Ook hechten we een grote waarde aan de algehele gezondheid van medewerkers. Door regelmatig iedereen een Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden, zetten we preventief in op een gezonde werkomgeving en gezondheid van de medewerker.

Inspraak en een vertrouwde omgeving vinden wij belangrijk. Een kritische ondernemingsraad, vertrouwenspersonen en de klokkenluidersregeling zijn vanzelfsprekend. Dit alles leidt tot betrokken en vitale medewerkers, een laag ziekteverzuim, meer vakmanschap en een gevoel van vrijheid.

Het werkproces

Onze werkprocessen staan beschreven in het personeelshandboek. Dit handboek biedt kaders over hoe we binnen de organisatie met elkaar omgaan en is digitaal voor al onze medewerkers in te zien.

De cultuur

Bij onze bedrijfsidentiteit horen de kernwaarden verbindend, actief en ambitie. Van onze medewerkers verwachten we dat deze waarden zowel in- als extern tot uiting komen in houding, gedrag, normen en waarden. Ook toekomstige medewerkers passen bij de kernwaarden en voelen zich hier prettig bij.

Het resultaat

Onze inspanning op personeelsbeleid weerspiegelt onze MVO-visie. Dit zijn we aan de samenleving verplicht. Structureel investeren we in de ontwikkeling van medewerkers, oog hebben voor levensfases en zorgdragen voor een prettige en veilige werkomgeving leidt tot vitale medewerkers die met plezier naar hun werk gaan.