Selecteer een pagina

Over SenW

Identiteit

Het is ons doel om iedereen een zinvolle en fijne vrijetijdsbesteding te bieden. Bezoekers zijn van harte welkom bij onze activiteiten en in onze accommodaties. Om te kunnen voorzien in de sociale behoeften rondom veiligheid, kwaliteit en hygiëne, zijn uniforme huisregels opgesteld. Deze zijn gebaseerd op onze normen en waarden en passen we toe in ons beleid.

De identiteit van onze organisatie wordt zichtbaar in onze activiteiten en accommodaties en is herkenbaar in het handelen van onze medewerkers.

Kernwoorden hierbij zijn: verbinden, actief en ambitie.

 

Wat zijn de afspraken?

  • Wij bieden iedereen kansen voor ontspanning, ontmoeting, bewegen en meedoen in een sociaal en fysiek veilige omgeving.
  • We zijn binnen de wijken aanwezig en bereikbaar voor elke bewoner.
  • Wij gaan respectvol om met deelnemers, bezoekers en partners en verwachten dat ook van hen, zowel verbaal als in gedrag.
  • Wij bieden deelnemers kansen voor het maken van fouten en daarvan te leren.
  • Wij nemen initiatieven en gaan direct aan de slag als dat noodzakelijk is.
  • Wij luisteren naar wat er leeft onder de burgers en onze partners in het werkveld en passen onze dienstverlening, voor zover mogelijk, hierop aan.