Selecteer een pagina

Over SenW

Mooie rapportcijfers voor Sport en Welzijn

De cijfers komen uit klanttevredenheidsonderzoek die een mooi beeld geven van de kwaliteit van de dienstverlening van Sport en Welzijn Ridderkerk. 

Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van klanten en partners, voert namens SenW Ridderkerk een onafhankelijk onderzoeksbureau klanttevredenheidsonderzoeken uit. Tijdens deze klanttevredenheidsonderzoeken meten wij niet alleen de ervaringen en tevredenheid van onze dienstverlening bij ers, gebruikers van accommodaties, opdrachtgevers en inwoners van Ridderkerk. Ook vragen wij actief naar suggesties voor het verhogen van onze dienstverlening. Op deze wijze vergroot SenW Ridderkerk continu de klanttevredenheid.

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

De respondenten gaven mooie rapportcijfers voor de dienstverlening van Sport en Welzijn Ridderkerk. Onze binnensportaccommodaties werden beoordeeld met een 7,3. Zwembad De Fakkel werd beloond met een 7,7. Wij zijn zeer trots op deze rapportcijfers. Met de suggesties en tips van de respondenten zijn we aan de slag.

Toekomst

We gebruiken de uitkomsten van het onderzoek niet alleen om onze dienstverlening te evalueren, maar ook om deze te verbeteren en waar nodig aan te passen of uit te breiden. Daarom doen wij regelmatig onderzoek naar klantervaringen en tevredenheid voor de Ridderkerkse buitensport- en binnensportaccommodaties. Met dit nieuwe onderzoek krijgen we een nog completer beeld van de wensen en behoeften die leven in de gemeente Ridderkerk. Verder zien we de effecten van doorgevoerde suggesties en tips van de vorige klanttevredenheidsonderzoeken.

De rapporten zijn hieronder terug te vinden:
Infographic onderzoeksrapport De Fakkel zomerseizoen 2016 Reviewpartner