Selecteer een pagina

Over SenW

Kwaliteit

Om de kernkwaliteiten van Sport en Welzijn zichtbaar en meetbaar te maken hebben we zes criteria opgesteld:

Duidelijke doelstellingen

We betrekken mensen actief bij het organiseren van een zinvolle vrijetijdsbesteding. We stellen accommodaties en activiteiten beschikbaar en zorgen voor een vast herkenbaar programma. We luisteren goed naar onze inwoners en klanten en kennen hun behoeften.

Overzichtelijke organisatiestructuur

We streven ernaar een betrouwbare, gedreven en klantgerichte organisatie te zijn. Hierbij staan de wensen van de klant, een breed werkgebied en een duidelijke opbouw van de organisatie centraal.

Stijl van leidinggeven

Kwaliteit gaat uit van een heldere planning, tussentijdse toetsing en het meetbaar maken van resultaten. Dit bewaken we goed, zodat we tijdig kunnen bijsturen als dat nodig is. De ondersteuning vanuit een specialistische stafafdeling zorgt ervoor dat we onze werkzaamheden kunnen verantwoorden.

Medewerkers

De medewerkers zijn het hart van onze organisatie. Ze krijgen een goede opleiding en ondersteuning zodat ze aansluiting bij onze klanten vinden. Elke medewerker neemt zelf verantwoordelijkheid en handelt daarnaar met een open en duidelijke houding.

Samenwerking en communicatie

Via de beschikbare sociale media verspreiden we zoveel mogelijk algemene informatie. Binnen onze organisatie zijn vaste afspraken gemaakt over de manier waarop we communiceren. We zijn laagdrempelig door voor iedereen gemakkelijk bereikbaar en benaderbaar te zijn. Dit bevordert de communicatie en de samenwerking met onze organisatie.

Klantgerichtheid

We luisteren goed naar onze klanten en zijn daarbij zelf open, transparant en duidelijk. We reageren actief op vragen en opmerkingen en gaan in gesprek over de wensen en (on)mogelijkheden. We werken volgens het principe: we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Daarbij zorgen we voor een schone, veilige en plezierige omgeving voor onze klanten.