Selecteer een pagina

Over SenW

Organisatie

Sport en Welzijn (SenW Groep) bestaat uit Stichting Sport en Welzijn (holding) en drie werkmaatschappijen: SenW Ridderkerk, SenW Leidschendam-Voorburg en SenW Moerdijk.

Vijf pijlers

De SenW Groep is een maatschappelijk ondernemende, resultaatgerichte groep van stichtingen binnen de sport- en welzijnsbranche. Een Raad van Toezicht en de directeurbestuurder van de holding zijn eindverantwoordelijk. Alle stichtingen zijn in hun inhoudelijke doelstellingen gebouwd op dezelfde vijf pijlers:

pijlers-senw-als-organisatie

De werkmaatschappijen werken vanuit dezelfde kernwaarden: verbinden, actief en ambitie. Doordat onze medewerkers midden in de samenleving werken en staan, kent elke werkmaatschappij haar eigen couleur locale en is daardoor een sterk loyaal merk.

Onze werkwijze

Het management en de secties worden door diverse stafdiensten ondersteund. De directeuren zijn verantwoordelijk voor het aansturen en de uitvoering van hun secties. Zij hebben hierbij aandacht voor de verschillende groepen en organisaties die de meningen en belangen van de inwoners vertegenwoordigen. Van de directeuren wordt een coöperatieve, kritische, meedenkende en initiërende rol verwacht. Zij hebben de taak om de operationeel leidinggevenden in staat te stellen hun gestelde doelen te behalen en geven medewerkers voldoende ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Ook wordt van de directeuren verwacht dat zij alert zijn op ontwikkelingen en hier proactief op inspelen. Vanzelfsprekend zijn directeuren en operationeel leidinggevenden zich bewust van de geformuleerde merkwaarden van SenW en dragen zij deze op een positieve manier uit.

Slagvaardige teams zijn in de diverse wijken vooral zelfstandig aan het werk. Zij inventariseren welke partijen actief zijn op het gebied van onderwijs, cultuur, veiligheid, vrije tijd, zorg en gezondheid en gaan daarmee de samenwerking aan. Daarnaast onderhouden zij het contact met hun partners.

Overlegstructuren

De overlegstructuren binnen onze organisatie zijn ingericht op onderliggende afstemming en gemeenschappelijke doelen van de verschillende onderdelen. Dit werkt efficiënt en geeft het beste resultaat. Daarnaast geeft onze digitale dienstverlening iedereen de mogelijkheid om interactief met onze organisatie en medewerkers te communiceren en overleggen.

Visuele tijdlijn SenW

visuele-tijdlijn-senw