Selecteer een pagina

Over SenW

Maatschappelijk Verantwoord en Betrokken Ondernemerschap (MVO/MBO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en het ontzorgen van de lokale overheid van werkzaamheden en taken op het gebied van sport en welzijn, dat is de werkwijze van SenW. We omschrijven dit ook wel als total care+. Wij borgen zowel de gewenste kwaliteit als het optimaal gebruik van accommodaties. Daarbij zetten wij ook maatschappelijke en sociale projecten op of breiden deze uit in de vorm van bijvoorbeeld sociaal beheer of het leerwerkbedrijf. vastgoedbeheer wordt door ons dynamisch ingezet als aanjager van het bevorderen van leefbaarheid en participatie in een gemeente. We brengen balans aan tussen economische en maatschappelijke doelen en streven naar een maatschappelijke impact voor de lokale samenleving.

Klant centraal

In onze exploitatievisie staat de klant centraal. We luisteren naar wat er leeft onder inwoners én partners. Hierop passen we onze dienstverlening, voor zover mogelijk, aan. We nemen initiatief, zijn creatief en gaan direct aan de slag als dat noodzakelijk is of stimuleren eigen kracht waar dat mogelijk is. De identiteit van onze organisatie is zichtbaar in onze activiteiten en accommodaties en herkenbaar in het handelen van onze medewerkers.

Om de inwoners goed van dienst te kunnen zijn, werken onze medewerkers in hun buurt en ontwikkelen zij een breed netwerk. De samenwerkende wijkteams hebben veel algemene en specialistische kennis waar iedereen een beroep op kan doen.

Sociaal beheer

Onze manier van beheren, noemen we ook wel sociaal beheer. Met deze werkwijze geven we samen met de gemeente Ridderkerk en partners invulling aan de uitdagingen in het sociaal domein. Ridderkerk is een plaats waar samengewerkt wordt, waar verbindingen tussen organisaties worden gezocht ten dienste van het creëren van ontmoeting, het bevorderen van participatie of talentontwikkeling en ondernemerschap.

Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is vanzelfsprekend in onze bedrijfsvoering. Als maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemer nemen we actief deel aan het creëren van een toekomstbestendige samenleving met duurzame accommodaties. MVO zit in onze genen en bestaat in onze visie uit een winnende combinatie van de vier P’s: People, Profit, Planet én Pleasure.

maatschappelijk-verantwoord-ondernemen

People

We dragen bij aan een duurzaam leven voor de inwoners van Ridderkerk door een activiteitenaanbod gericht op een actieve en gezonde leefstijl aan te bieden. Er is voor iedereen plaats om in (on)georganiseerd verband elkaar te ontmoeten, te leren kennen en te bewegen. Onze medewerkers vormen hierin de kern en zijn ons belangrijkste kapitaal. Structureel investeren in hun ontwikkeling, oog hebben voor levensfases en zorg dragen voor een prettige werkomgeving leidt tot vitale medewerkers die met plezier naar hun werk gaan en tot tevreden klanten.

Profit

Naast financieel rendement is maatschappelijk rendement een belangrijk streven. Onze exploitaties weerspiegelen programmatisch de lokale gemeentelijke ambities en beleidsdoelstellingen zonder een financieel gezonde bedrijfsvoering uit het oog te verliezen. Zo verbeteren we samen onder meer gezondheid, maatschappelijke participatie en veiligheid en verminderen door concrete beheersmaatregelen de impact op het milieu. Met als resultaat: een hoog integraal maatschappelijk rendement.

Met een innovatieve en flexibele werkhouding kunnen we ondernemend werken. Trends en ontwikkelingen worden nadrukkelijk gevolgd en worden in praktijk gebracht als dat wenselijk en mogelijk is. Ook zonder mogelijke dekking en financiering vanuit de overheid. Maatschappelijk betrokken bedrijven maken dit samen met Sport en Welzijn waar.

Planet

Waar mogelijk zetten wij bij onderhoud of renovatie nadrukkelijk in op energiezuinige en milieuvriendelijke maatregelen. Dit gaat verder dan het gebruik van duurzame, niet-vervuilende materialen en het beperken van energieverbruik. We doen blijvend onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe, innoverende en duurzame technologieën. Daarnaast vormt duurzaamheid een integraal onderdeel van alle bedrijfsprocessen.

Pleasure

De juiste combinatie tussen de drie P’s levert een vierde P op: Pleasure. In de filosofie van SenW is duurzaamheid meer dan oog hebben voor milieu en energie. Wij besteden net zo veel aandacht aan sociale duurzaamheid. Het delen van effecten van ons MVO-beleid strekt zich uit van personeel naar partners, van leveranciers naar gebruikers en bezoekers. Zo stimuleren wij de keten delen-activeren-participeren-inspireren. Sociale duurzaamheid bevordert draagvlak. In onze visie zijn we samen verantwoordelijk om op een goede manier om te gaan met gemeenschapsgelden.