Selecteer een pagina

sporthal

Sportaccomodaties

Sport en Bewegen

Alles op het gebied van sport en bewegen

De gemeente Ridderkerk is verantwoordelijk voor het vaststellen van het sportbeleid. Kort samengevat bestaat sportbeleid uit

  • Accommodatiebeleid – zorg voor sporthallen, sportcomplexen, gymzalen en zwembad
  • Stimuleringsbeleid –  gericht op het vergroten van de betrokkenheid van bewoners

Sport en Welzijn zorgt voor de uitvoering van activiteiten die de gemeente Ridderkerk opdraagt. Naast deze afgesproken activiteiten is de afdeling Sportstimulering van Sport en Welzijn verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van extra activiteiten. Samen wordt voor alle inwoners van Ridderkerk een plezierige en gezonde leefomgeving gerealiseerd.